سریال karagul | رز سیاه صفحه اول بیوگرافی کلیپ دانلود
related.preload[0] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzc2MzE0MzIwMC5qcGc=";related.preload[1] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-15_2.jpg";related.preload[2] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzMyODE4ODIwMC5qcGc=";related.preload[3] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-15_4.jpg";related.preload[4] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzU5MDc1NDIwMC5qcGc=";related.preload[5] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-33_4.jpg";related.preload[6] = "https:\/\/s2.upid.ir\/oopl\/2017\/01\/22\/7144\/kosemt.jpg";related.preload[7] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%84-24_7.jpg";related.preload[8] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzgyNjE4NzIwMC5qcGc=";related.preload[9] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-86_5.jpg";related.preload[10] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzMyNDI0OTIwMC5qcGc=";

عکس ها و بیوگرافی مرت یازیجی اغلو - باران در سریال رز سیاه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

عکس-مرت-یازیجی-اغلو-بازیگر-ترک
او متولد 10 می 1993 در استانبول است.
او در دانشگاه عدنان مِندِرس در رشته تجارت تحصیل کرد و اولین بار در فیلم سینمایی "خویشاوندان پدربزرگم" ایفای نقش کرد. بعدا نقشی در سریال زیر پوست شهر داشت و بعد از در سریال رز سیاه در نقش باران خوش درخشید.
قد: 177 سانتی متر
وزن: 66 کیلوگرم
مرت-یازیجی-اغلو-بازیگر-نقش-باران-در-سریال-رز-سیاه
مرت-یازیجی-اغلو-بازیگر-نقش-باران-در-سریال-رز-سیاه
مرت-یازیجی-اغلو-بازیگر-نقش-باران-در-سریال-رز-سیاه
مرت-یازیجی-اغلو
مرت-یازیجی-اغلو